dimarts, 6 d’abril de 2010

KUBRICK DE LA "A" A LA "Z" # 11: LLENGUATGEAquí hauríem pogut parlar també de l'argot utilitzat com a element excloent per un grup social determinat ("La naranja mecánica", "La chaqueta metálica"), o recordar els nombrosos jocs de paraules de "Teléfono rojo", però ens han semblat encara més interessants l'escena de la censura a "Barras y estrellas" de "La chaqueta metálica", i també com la reiteració d'un mot o d'una frase determinada pot acabar per fer-li perdre el significat (la paraula "normal" a "Lolita", l'arenga "Preparat per matar més alemanys?" a "Senderos de gloria" o la frase "Treballar i no jugar fan de Jack un noi dolent" repetida milers de vegades a "El resplandor" -en la versió espanyola, als folis es podia llegir "No por mucho madrugar amanece más temprano"-).